Drinki

DRINKS

BACARDI CUBA LIBRE Bacardi carta oro
Sok z limonki
Coca - Cola
27,00 zł
Bacardi Mojito 40ml Bacardi carta blanca
Cukier trzcinowy
Cząstki limonki
Listki mięty
Woda gazowana kropla delice
Kruszony lód
27,00 zł
BLUE HAWAII 40 ml Rum
40 ml Bols Blue
80 ml Sok ananasowy
20 ml Sok z cytryny
20 ml Syrop cukrowy
36,00 zł
BMW 20 ml Baileys
20 ml Maliby
20 ml Scotch whisky
Mleko
29,00 zł
BOMBAY TONIC 40ml Bombay Sapphire
Tonic
30,00 zł
BOULEVARDIER NO.3 40 ml monkey shoulder
30 ml martini rosso
30 ml campari
40,00 zł
CAIPIRINHA 40 ML CACHAÇA
CuKIER tRZCInowY
CZĄStKI LIMonKI
KRuSZonY LÓd
29,00 zł
CAIPIROSKA 40 ML wÓdKA
CuKIER tRZCInowY
CZĄStKI LIMonKI
KRuSZonY LÓd
23,00 zł
CAMPARI PUNCH 40 ML CAMPARI
20 ML CoIntREAu
20 ML SoK Z CYtRYnY
100 ML CAPPY PoMARAŃCZowY
100 ML CAPPY GREJPfRutowY
34,00 zł
CONE (SZYSZKA) 20 ML JÄGERMEIStER
20 ML BoLS BLuE
20 ML martini BIAnCo
100 ML CAPPY JABŁKowY)
30,00 zł
COSMOPOLITAN 40 ML wÓdKA
30 ML CoIntREAu
40 ML SoK ŻuRAwInowY
20 ML SoK Z CYtRYnY
30,00 zł
DAIQUIRI 40 ML RuM
SYRoP CuKRowY
SoK Z LIMonKI
21,00 zł
DEWAR’S 12YO COCTAIL 40 ML dEwAR’S 12Yo
20 ML CoIntREAu
20 ML SoK Z CYtRYnY
20 ML SYRoP CuKRowY
tonIC
39,00 zł
GLENFIDDICH APPLE SODAWARI 40 ML GLEnfIddICH 12 Yo
40 ML CAPPY JABŁKowY
wodA GAZowAnA KRoPLA dELICE
35,00 zł
GLENFIDDICH BLACK CURRANT SODAWARI 40 ML GLEnfIddICH 12 Yo
40 ML CAPPY CZARnA PoRZECZKA
wodA GAZowAnA KRoPLA dELICE
35,00 zł
GRANT’S APPLE FRESH 40 ML GRAnt’S SCotCH wHISKY
40 ML CAPPY JABŁKowY
SPRItE
29,00 zł
GRANT’S AMARETTO 40 ML GRAnt’S SCotCH wHISKY
20 ML BoLS AMAREtto
CoCA - CoLA
32,00 zł
GRANT’S GRAPEFRUIT 40 ML GRAnt’S SCotCH wHISKY
10 ML BoLS LYCHEE
50 ML CAPPY GREJPfRutowY
26,00 zł
LONG ISLAND ICED TEA 20 ML wÓdKA
20 ML GIn
20 ML tEQuILA
20 ML RuM
20 ML CoIntREAu
20 ML SoK Z CYtRYnY
CoCA CoLA
42,00 zł
MAI TAI 20 ML BACARdI CARtA BLAnCA
20 ML BACARdI CARtA nEGRA
10 ML CoIntREAu
10 ML LIKIER MIGdAŁowY
10 ML SYRoP MIGdAŁowY
10 ML SoK Z CYtRYnY
100 ML SoK AnAnASowY
32,00 zł
MANHATTAN 40 ML CAnAdIAn wHISKY
20 ML martini RoSSo
AnGoStuRA
29,00 zł
MARGARITA 40 ML tEQuILA
20 ML CoIntREAu
20 ML SoK Z CYtRYnY
29,00 zł
MARTINI NEGRONI 30ML MARtInI RISERVA SPECIALE RuBIno
30ML MARtInI BIttER
30ML BoMBAY SAPPHIRE
36,00 zł
MARTINI TONIC BIANCO /ROSSO 100ML MARtInI BIAnCo/ RoSSo
tonIC
26,00 zł
MIŁOSNE MARZENIE 40 ML ARCHERS
40 ML BoLS BLuE
20 ML MALIBu
10 ML SoK Z CYtRYnY
100 ML SoK AnAnASowY
44,00 zł
PINA COLADA 40 ML BACARdI CARtA BLAnCA
20ML SYROP KOKOSOWY
100 ML SoK AnAnASowY
MLEKO
27,00 zł
SEX ON THE BEACH 20 ML wÓdKA
20 ML MALIBu
20 ML ARCHERS
100 ML CAPPY PoMARAŃCZowY
10 ML SYRoP ŻuRAwInowY
29,00 zł
SEX ON THE SOFA 40 ML SCotCH wHISKY
40 ML PASSoA
GREnAdInA
20 ML SoK Z CYtRYnY
38,00 zł
SOCO CRANBERRY 40 ML SOPLICA STAROPOLSKA
CuKIER tRZCInowY
SoK ŻuRAwInowY
CZĄStKI LIMonKI
KRuSZonY LÓd
29,00 zł
SWEET DIANA 40 ML wÓdKA
SYRoP wAnILLA
100 ML SoK AnAnASowY
GREnAdInA
23,00 zł
TEQUILA SUNRISE 40 ML tEQuILA
150 ML CAPPY PoMARAŃCZowY
GREnAdInA
28,00 zł
WILD RENIA (DZIKA RENIA) 40 ML wÓdKA
20 ML CAMPARI
10 ML SYRoP ŻuRAwInowY
100 ML CAPPY GREJPfRutowY
GREnAdInA
28,00 zł
WILD ORANGE 40 ML wILd tuRKEY 81
30 ML CAPPY PoMARAŃCZowY
20 ML SoK Z CYtRYnY
15 ML SYRoP CuKRowY
27,00 zł
WHITE LADY 20 ML GIn
20 ML CoIntREAu
20 ML SoK Z CYtRYnY
24,00 zł
WHITE RUSSIAN 40 ML wÓdKA
40 ML KAHLuA
MLEKo
31,00 zł

SHOT DRINK

KAMIKAZE SHOT ( 4 kieliszki) 80 ML wÓdKI
40 ML BoLS BLuE
40 ML SoK Z CYtRYnY
37,00 zł
MAD DOG (WŚCIEKŁY PIES) 40 ML wÓdKA
SoK MALInowY
tABASCo
14,00 zł